Trục lăn keo có nhiệm vụ tráng phủ một lớp keo mỏng lên bề mặt gỗ, sau đó có thể dán một vật liệu khác thông qua xử lý nhiệt.

 Trục cao su lăn keo - Ngành gỗ   Trục cao su lăn keo có rãnh
 Trục cao su lăn keo - Ngành gỗ  Trục cao su lăn keo có rãnh


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.